Časopis Národní pojištění č. 7/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Jan Ryba, CSc.: Začátek nové etapy nemocenského pojištěníPRACOVNÍ PRÁVONový zákoník práce byl schválenJUDr. Ladislav Jouza: Dovolené se blížíJUDr. Marie Salačová: Použití soukromého vozidla za náhradu DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Roman Lang: Sepisování žádostí o důchod organizacemiVáclav Šantrůček: Přepočet starobních důchodů horníků NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Nový zákon o nemocenském pojištění, 1. část – okruh pojištěných osobZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: OSVČ zaměstnavatelem a zdravotní pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková, Mgr. Lubomír Pechan: Důležitá ustanovení správního řádu ve vztahu k LPSSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 2. částNovela umožní lépe ochránit dětiVyšší příspěvky na dietyČSSZ INFORMUJEINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registr sjednotí informaceZÁKONODÁRSTVÍ Ve Sbírce zákonů vyšloZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Přepočet vdovského důchoduDŮLEŽITÉ ÚDAJE KONZULTACE