Časopis Národní pojištění č. 7/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAPhDr. Hana Štěpánková: Osobní údaje – klíč k soukromí

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Otazníky kolem rodičovské dovolené

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček: Souběh částečného invalidního důchodu s příjmem z výdělečné činnostiJUDr. Jiří Biskup: Garance penzijního připojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍTiskopis „Přihláška k nemocenskému pojištění – odhláška“Návrh nového zákona o nemocenském pojištění Bc. Petr Gola: Peněžitá pomoc v mateřství v členských státech EU ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Příjmy související s výkonem zaměstnání ve zdravotním pojištěníMgr. Ladislav Švec: Evropský průkaz usnadní péčiIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Cestovní zdravotní připojištění

SOCIÁLNÍ DÁVKYJUDr. Eva Burdová: Změny v dávkách pěstounské péče

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Antonín Hošek: Věřitelský výbor a zástupce věřitelů

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SOUTĚŽ

KONZULTACE