Časopis Národní pojištění č. 7/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Luboš Vaněk: Optimalizace organizační struktury územních organizačních jednotek ČSSZ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Trnková: Změna v ohlašovací povinnosti organizací o zaměstnávání starobních důchodců

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Zvýšení částky peněžité pomoci v mateřstvíJUDr. Eva Svobodová: Účast studentů a žáků na nemocenském pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Ing. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Mimořádné opravné postupy ve vztahu k činnosti LPS

EU A MYIng. Dana Foltýnová: Vysílání pracovníkůZ častých dotazůMgr. Gabriela Rösnerová: Vliv koordnačních mechanismů EU na výplatu a správu dávek SSP

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti

KONTROLNÍ ČINNOSTIvana Žáčková: Nedostatky zjišťované v kontrole pojistného nemocenského a důchodového pojištěníJUDr. Jiří Biskup: Indikátory výkonnosti ČSSZ

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Helena Malinová: Nové předpisy o sociálním pojištění v SR

KONZULTACE