Časopis Národní pojištění č. 7/2003

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMASoučasné kroky důchodové reformyJUDr. Vladimír Voříšek: Přebírání evidenčních listůSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení – 10. částDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jiří Biskup: Speciální systémy důchodového pojištěníJUDr. Jiří Tuháček: Uplatňování a dokladování žádostí o důchodNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍZ kontrol nemocenského pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Radomír Kučera: Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občanySOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Příspěvek na provoz motorového vozidlaZAMĚSTNANOSTIng. Petr Záhořík: Vývoj na trhu práce v okrese LounyČSSZ INFORMUJEJUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.: Realizace smluv o sociálním zabezpečení s Rakouskem a NěmeckemÚčast studujících osob na důchodovém pojištěníINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEVěra Beránková: Rodná čísla a jejich vývojPŘED VSTUPEM DO EUJUDr. Jitka Konopásková: Projekt Phare Consensus III z pohledu ČSSZ ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Antonín Závitkovský: Poznatky z přeneseného výkonu státní správy v sociální oblasti na obceJAK JEDNAT S KLIENTYPaedDr. Vladimír Šik: Řízení skupiny lidí za pomoci skupinové dynamiky – 3. částDŮLEŽITÉ ÚDAJEKONZULTACE