Časopis Národní pojištění č. 7/2002

NA AKTUÁLNÍ TÉMAKrál J.: Vývoj a perspektivy sociálního pojištěníSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍVolfová E., Kodrová J.: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení - 2. částPRACOVNÍ PRÁVOJouza L.: Příspěvky zaměstnavatelům na nová pracovní místaSOCIÁLNÍ DÁVKYHacaperková D., Niederle P: Průvodce dávkami sociální péčeKONTROLNÍ ČINNOSTSlaný K.: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemocenského a důchodového pojištění v roce 2001LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ ZABEZPEČENÍŽidoňová J., Posoldová V.: Plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZPSZÁKONODÁRSTVÍNárok na jednorázovou peněžní částku podle zák. č. 172/2002 Sb.ZE SOUDNÍCH SÍNÍHrdličková I.: K otázce přeplatkůDETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚCesta na severEUKoblihová E.: Projednávání smluv o sociálním zabezpečení v letech 2001 a 2002Štěpánek M., Škorpík J.: Migrace v souvislosti se stárnutím populaceJAK JEDNAT S KLIENTYŠik V.: Barvy a jejich význam v mezilidské komunikaciKONZULTACE