Časopis Národní pojištění č. 6/2011

Obsah

Víte, že...     

 Na aktuální téma

Petr Kužel: Důchodovou reformu nelze odkládat

Sociální výdaje MPSV v roce 2010

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Náhradní doba důchodového pojištění – 2. část

Nemocenské pojištění

Přibylo pracovních neschopností, lidé však stonali kratší dobu

Zdravotní pojištění

OSVČ nepodala ve zdravotním pojištění přehled za rok 2010

Ing. Antonín Daněk: Zaměstnání v průběhu studia a zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

MUDr. Alena Váňová: Nový seznam nemocí z povolání

MUDr. Helena Štaňková: Mezinárodní kongres posudkových lékařů a zasedání Rady EUMASS

Sociální dávky

Zásadní změny v rodičovském příspěvku

Zaměstnanost

Nová výzva MPSV podpoří podniky

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměr po uplynutí výpovědní doby

Informační technologie

VREP, veřejné rozhraní pro e - Podání

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Vyživovací povinnost poručníků

ČSSZ informuje

Důležité údaje

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Konzultace