Časopis Národní pojištění č. 6/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
Ing. Jiří Kudlík: První úspěchy v projektech ze strukturálních fondů

Důchodové pojištění
JUDr. Jan Páv: Důchodové nároky migrujících osob podle nových koordinačních pravidel v EU
MPSV se zabývá nálezem Ústavního soudu k důchodům
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang: Hodnocení studia pro důchodové účely
v otázkách a odpovědích

Nemocenské pojištění
JUDr. Aleš Křivohlavý: Nemocenské pojištění z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výrazně ubylo dočasných pracovních neschopností, lidé však stonali déle

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění

Sociální dávky
Připravuje se nová koncepce systému dlouhodobé péče
Informační systém bude sbírat data o sociálních službách

Zaměstnanost
Mgr. Olga Bičáková: Vstup absolventů škol na trh práce

Pracovní právo
JUDr. Ladislav Jouza: Změny v zákoně proti kouření

Informační technologie
Ing. Ludmila Babišová: Podatelny, spisová služba a datové schránky

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe
JUDr. Irena Hrdličková: Běh lhůty – počítání času

ČSSZ informuje
Důchody, důchodci a poplatníci pojistného

Důležité údaje
Zaměstnanost v České republice

Konzultace