Časopis Národní pojištění č. 6/2009

OBSAH

Víte, že…? 

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Ing. Jiřina Šafrová: Národnímu pojištění je čtyřicet

PRACOVNÍ PRÁVO
JUDr. Ladislav Jouza: Náhrada mzdy v dohodě o pracovní činnosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Jana Rychtářová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Rumunsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Evidenční listy důchodového pojištění
Dagmar Polívková: V případě dluhu na pojistném obchodní společnosti nebo družstva

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Vít Hulec: Ošetřovné

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Nemoc ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Mgr. Lubomír Pechan: Lékařská posudková služba v roce 2008

SOCIÁLNÍ DÁVKY
Bilance dopadů sociálních reforem

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Mgr. Tomáš Lechner: Elektronické podatelny versus datové schránky

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Nepřezkoumatelnost rozhodnutí ČSSZ

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE