Časopis Národní pojištění č. 6/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Ljiljana Bojičová: Odpočítáváme dny do kongresu

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Vnitřní předpis vedle kolektivní smlouvyJUDr. Marie Salačová: Zvyšování kvalifikace a cestovní náhrady

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Martin Štefko, Ph.D.: K agenturnímu zaměstnávání a vysílání zaměstnanců v rámci poskytování nadnárodních služeb

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍOSVČ s daňovým poradcem podávají Přehled o příjmech a výdajích za rok 2007

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍZvýšení důchodů od srpna 2008JUDr. Miloš Lacko, Ph.D.: Nejvýznamnější změny v sociálním pojištění na Slovensku

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍStonalo méně lidí

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Souběh zaměstnání s podnikáním a zdravotní pojištěníElektronické zdravotnictví v Evropě

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Aktuální otázky realizace zákona o pomoci v hmotné nouzi

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIERNDr. Hana Bubeníčková, Mgr. Radek Pavlíček: K vyhlášce o přístupnosti webových stránek

ZÁKONODÁRSTVÍNovela živnostenského zákona

ZE SOUDNÍ PRAXEIng. Dagmar Hríňová: Řízení a rozhodování o povolení splátek pojistného a penále – 1. část

ČSSZ INFORMUJEOrganizace musí doplatit na pojistném více než sto milionů korun                    

DŮLEŽITÉ ÚDAJE                                                                         OSVČ v roce 2008

KONZULTACE