Časopis Národní pojištění č. 6/2007

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Jiří Biskup: Výběr pojistného a daně z příjmů pod jednou střechou

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Nové možnosti podle dohod o práci

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Marie Salačová: Studenti a brigádyMgr. Olga Bičáková: Příspěvky úřadů práce zaměstnavatelům se zaměstnanci nebo OSVČ se zdravotním postižením

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍLenka Achylesová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Norsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Výdělečná činnost studentů a sociální zabezpečení

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Studenti a zaměstnání v nemocenském pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Výdělečná činnost studentů a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Dušan Barbuš, Mgr. Lubomír Pechan: Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti českých pojištěnců

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Úprava důchodu

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE