Časopis Národní pojištění č. 6/2006

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Jana Laumannová: K novému zákonu o nemocenském pojištěníJUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Novelizace zákona o právu na informacePRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Marie Salačová: Stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestáchZAMĚSTNANOSTCo musíte vědět před cestouSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Lukáš Bašta: Systémy sociálního zabezpečení v EU – 5. část MaďarskoDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJosef Maška: Účast na důchodovém pojištění osob pečujících o bezmocnou blízkou nebo jinou osobuO transformaci zvýšení důchodu pro bezmocnostAlena Jančíková: Pojištění studentů, kteří současně vykonávají samostatnou výdělečnou činnostNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Monika Vajdlová: Pracovněprávní vztahy studentův době prázdnin a poskytování dávek nemocenského pojištěníZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBADoc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.: Nemoci z povoláníSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Zákon o pomoci v hmotné nouzi – 1. částČSSZ INFORMUJEVíce než 1 200 lidí přišlo o nemocenskéÚrazové pojištění přejde na ČSSZZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloDŮLEŽITÉ ÚDAJEKONZULTACE