Časopis Národní pojištění č. 6/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAEvropa stárne – jak dál

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Nástup dovolené určuje zaměstnavatelMgr. Martina Suková: Nezaopatřenost dítěte pro účely důchodového pojištění Ing. Oto Chromčík: K předčasnému ukončení zemědělské činnosti

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Příležitostné zaměstnáníMgr. Lucie Krausová: Nová úprava rodičovské dovolené a peněžité pomoci při převzetí dítěte

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Jaroslav Novák, CSc.: Co přinášejí zdravotnické účtyIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Novinky ve zdravotním pojištěníIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Brigádnická činnost studentů a zdravotní pojištění LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Ke kompetencím posudkových komisí MPSV

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče

ČSSZ INFORMUJESociální pojištění v číslech

ZÁKONODÁRSTVÍZe Sbírky zákonů

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SOUTĚŽ

KONZULTACE