Časopis Národní pojištění č. 6/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAProf. Igor Tomeš: Ohlédnutí za významným dílem našich předkůJUDr. Jitka Konopásková: O provádění evropského práva sociálního zabezpečení v působnosti ČSSZ

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Práce na dobu určitou neohrozí podnikatele

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jan Přib: Dílčí změna v důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných JUDr. Helena Pelikánová,Václav Šantrůček: Evidenční listy důchodového pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Božena Bartošová: Jak stanovit denní vyměřovací základ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUDr. Růžena Hájková: Odvod pojistného na zdravotní pojištění při souběhu zaměstnání a podnikání

ČSSZ INFORMUJEIng. Vladimír Fanta: Zavádění Ročních evidenčních listů důchodového pojištění

KONTROLNÍ ČINNOSTIvana Žáčková: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění

SOCIÁLNÍ DÁVKYJUDr. Naděžda Břeská: Sociální kompenzace rodinám s dětmi a důchodcůmPaedDr. Petr Niederle:Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti

EU A MYIng. Tomáš Kaplan: Uplatňování žádostí o důchod osob, které pracovaly ve dvou a více členských státech EU Mgr. Jan Páv: Sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a SRHana Votýpková: Ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru v Rakousku Slovníček – pracovní právo

VZDĚLÁVÁNÍIng. Helena Vychová: Jak rozumět celoživotnímu učení?

KONZULTACE