Časopis Národní pojištění č. 6/2003

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAZelená sociálním vědámPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Odpočívat se nemusí jen v sobotu a v neděliZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Jana Žižková, CSc.: Jaké vzdělání pro českou společnost?PhDr. Helena Tuhá: Nové přístupy ke klientům na úřadech práceSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Výpočet starobního důchoduJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědíchANKETANEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Nemocenské starobních důchodcůLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavuKONTROLNÍ ČINNOSTIvana Šehýrová: Kontrola v oblasti důchodového pojištěníZE SOUDNÍCH SÍNÍJUDr. Irena Hrdličková: Jak stanovit výší starobního důchoduKNIHOVNIČKAPŘED VSTUPEM DO EUIng. Milena Talafúsová: Individuální konta pojištěncůK ZAMYŠLENÍZ Madridské deklaraceKONZULTACE