Časopis Národní pojištění č. 5/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

MUDr. Jiřina Ramianová: Lékařská posudková služba - rok 2010

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Náhradní doba důchodového pojištění

Mgr. Dalibor Fadrný: Zamyšlení nad důchodovými reformami

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění v roce 2010

Mgr. Lenka Vlčková: Způsoby podání a užití tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zahraniční zaměstnanci

Lékařská posudková služba   

MUDr. Alena Váňová, MUDr. Alena Zvoníková: Posuzování stupně závislosti v datech

Zaměstnanost

JUDr. Ladislav Jouza: Změny v zaměstnávání cizinců

Mgr. Olga Bičáková: Reorganizace úřadů práce

Informační technologie

Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter: Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým

postižením

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje

Exekuce z důchodů jsou zátěží nejen pro dlužníky, ale také pro úřad

ČSSZ vyplácí i příplatky účastníkům odboje a politickým vězňům

Důležité údaje

Nezaměstnanost v 1. čtvrtletí 2011

Konzultace