Časopis Národní pojištění č. 5/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
JUDr. Jitka Konopásková: Nová pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení v EU
Sociální zabezpečení v roce 2009

Důchodové pojištění
Dagmar Polívková: Příklady vyplňování ELDP
Oblast předčasného odchodu do důchodu zaznamenala několik změn

Nemocenské pojištění
Mgr. Michaela Lysá: e – Podání přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Pojištění a OSVČ pouze po část kalendářního roku

Lékařská posudková služba
MUDr. Dušan Gajdoštík: První zkušenosti z posuzování zdravotního stavu v námitkovém řízení pro účely důchodového pojištění

Pracovní právo
JUDr. Ladislav Jouza: Právní podmínky pro dovolenou

Zaměstnanost
Bude možno využívat další nástroj Evropské unie při řešení situace nezaměstnaných    

Informační technologie
ISSS 2010 – aktuální výzvy eGovernmentu
Informační technologie v podnikatelském sektoru ČR

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo
Doporučení ochránce Poslanecké sněmovně
Mgr. Lenka Hubková: Právní ochrana před diskriminací

Ze soudní praxe
JUDr. Irena Hrdličková: Vázanost správního orgánu návrhem účastníka řízení

ČSSZ informuje
Hlídejte si své doby pojištění

Důležité údaje
Dávky sociální péče

Konzultace