Časopis Národní pojištění č. 5/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiří Vopátek, Ph.D.: Vláda schválila důchodovou reformu

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Informace o nálezu Ústavního soudu k zákoníku práce

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Miloš Lacko: Nejvýznamnější změny v sociálním pojištěním na Slovensku

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jan Přib: Lze upravit starobní důchod po jeho přiznání

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Božena Bartošová: Ochranná lhůta v roce 2008

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Nemoc a zdravotní pojištění – specifické situace

SOCIÁLNÍ DÁVKYSystém kvality v sociálních službáchPaedDr. Petr Niederle: Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Kongres EUMASS je za dveřmi

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEeGovernmentStrategie rozvoje služeb pro informační společnostPrvní rok provozu projektu Czech POINT

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Hana Gutová : Převod důchodového zabezpečení zaměstnanců při převodu podniků v Anglii

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJEZaměstnanost

KONZULTACE