Časopis Národní pojištění č. 5/2007

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiřina Šafrová: Největší reforma daní a dávek

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Marie Salačová: Pracovní cesta a cesta do zaměstnání

ZAMĚSTNANOSTIng. Ludmila Babišová: Outsourcing – jeden z nástrojů strategického řízení

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Petra Štěpánková : Systémy sociálního pojištění v EU – Švédsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jan Přib: Lze změnit již přiznaný starobní důchod?JUDr. Jiří Biskup: Mezinárodní přehled daňových výhod ve II. a III. pilíři důchodových systémů

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍVývoj dočasné pracovní neschopnosti v roce 2006

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Kdo se nepovažuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance?Odvod pojistného ze skutečné výše příjmu v příkladech

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Dušan Barbuš, Mgr. Lubomír Pechan: Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnců jiných členských států EU, kteří pobývají či bydlí na území ČR

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEJUDr. Martin Štefko, PhD.: Rodné číslo – jeho význam a používáníRodná čísla v kostcePrvní Czech Point byl otevřen pro veřejnost

ZÁKONODÁRSTVÍMgr. Bc. René Chytil: Neodvedené pojistné na sociální zabezpečení v adhezním řízení (trestním řízení)

ZE SOUDNÍ PRAXEMgr. Vít Hulec: Výpočet peněžité pomoci v mateřství u osob, které vykonávaly zaměstnání a zároveň pobíraly rodičovský příspěvek

ČSSZ INFORMUJEOrganizace musí doplatit více než 81 milionů korun

DŮLEŽITÉ ÚDAJESociální zabezpečení OSVČ v roce 2007

KONZULTACE