Časopis Národní pojištění č. 5/2006

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiří Kudlík: Co přineslo ČSSZ členství v EUJUDr. František Vlasák: Nový správní řád

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Zaměstnavatel informuje zaměstnanceJUDr. Marie Salačová: Počátek a konec pracovní cesty

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olgy Bičáková: Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Jana Rychtářová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – SlovenskoMgr. Eva Bolcková. Pojistné na sociální zabezpečení a příjmy plynoucí zaměstnancům z koupě akcií

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍBc. Ivana Žáčková: Vyplnění ELDP při neplatném skončení pracovněprávního vztahuJosef Maška: Danění důchodů ze základního důchodového pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Aktuální změny ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Aktuální změny kompetencí lékařské posudkové služby

SOCIÁLNÍ DÁVKYMgr. Dana Hacaperková, Mgr. Gabriela Obermannová: Neodůvodnitelná zátěž systému sociální péče

ČSSZ INFORMUJENeplacení pojistného – problém s důchodem

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEČSSZ představila individuální konta pojištěnců

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE