Časopis Národní pojištění č. 5/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.: Čtyřleté zkušenosti ombudsmana při ochraně práv

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Jana Židoňová: Podmínky prodloužení podpůrčí doby poskytování podpory v nezaměstnanosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jiří Biskup: Souběh důchodů s výdělečnou činnostíMgr. Petra Langová: Elektronické předávání ELDP v otázkách a odpovědích

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Michal Fuksa: Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištěníEva Hamplová, DiS.: Nárok na nemocenské plně invalidních důchodců

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková: Nové pohledy na hypertenzi

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Průvodce dávkami sociální péče

ČSSZ INFORMUJENa jednoho důchodce přispívají více než dva pojištěnci

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEISSS v roce osm

ZÁKONODÁRSTVÍZe Sbírky zákonů

ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍČEK

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SOUTĚŽ

KONZULTACE