Časopis Národní pojištění č. 5/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Čestmír Sajda: Dveře do Evropy naplno otevřeny

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Za prací do Evropské unieJUDr. Eva Špundová: Čerpání dovolené po kratších částech

ZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Hana Jírová, CSc.: Přístupy k poskytování podpor v nezaměstnanosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Důchodci a zaměstnáníJak vyplňovat Evidenční list důchodového pojištěníJUDr. Vladimír Voříšek: Informace o sirotčím důchodu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍNový zákon o nemocenském pojištění přinese finanční úlevu podnikům

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Náhrady mzdy ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Dušan Gajdoštík: Kontrola dodržování léčebného režimu

SOCIÁLNÍ DÁVKYJUDr. Eva Burdová: Změna orgánů provádějících státní sociální podporu

ZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Pavel Kučina: Pojištění následků pracovních úrazů a nemocí z povolání

ČSSZ INFORMUJEIng. Vladimír Fanta: Roční evidenční listy důchodového pojištění

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEModerní techniky usnadní komunikaci

EU A MYIng. Dana Foltýnová: Určování příslušnosti k právním předpisům v souladu s nařízením č. 1 408/71Kontakty na nositele pojištění ve smluvních státech

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: K soudním sporům ve věcech důchodového pojištění

JAK JEDNAT S KLIENTYPhDr. Věra Šandová: Vnitrofiremní komunikace

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE