Časopis Národní pojištění č. 5/2003

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Karel Perlík: Integrovaný systém řízení pro ČSSZPRACOVNÍ PRÁVOK novele zákoníku práceJUDr. Ladislav Jouza: Dělené směny – výhoda pro zaměstnavatele?ZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Vývoj trhu práce a očekávané změny v systému sociální ochranySOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečeníDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištěníJUDr. Vladimír Voříšek: Výpočet starobního důchoduNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍZ kontrol nemocenského pojištěníČSSZ INFORMUJEDávkové příjmy a výdaje ČSSZ v roce 2002LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Vývoj dočasné pracovní neschopnosti za rok 2002ZE SOUDNÍCH SÍNÍJUDr. Irena Hrdličková: Zohlednění péče o děti pro důchodové účelyZ NOVÝCH ZÁKONŮPŘED VSTUPEM DO EUJUDr. Jiří Biskup: Mezinárodní srovnání vybraných prvků systému důchodového pojištěníDŮLEŽITÉ ÚDAJEJAK JEDNAT S KLIENTYPaedDr. Vladimír Šik: Řízení skupiny lidí za pomoci skupinové dynamikyK ZAMYŠLENÍAgeismus – společenský předsudek vůči stáříKNIHOVNIČKAKONZULTACE