Časopis Národní pojištění č. 4/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Ing. Vladimír Fanta: Nové služby pro klienty

Sociální pojištění

Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010

Důchodové pojištění

Bc. Ivana Madarová: Evidenční listy důchodového pojištění

Nemocenské pojištění

Ing. Jana Rychtářová: Mateřská dovolená ve státech EU

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění

Lékařská posudková služba

MUDr. Alena Zvoníková: Posuzování invalidity v letech 2009 a 2010

Zaměstnanost

Mgr. Olga Bičáková: Příspěvky zaměstnavatelům a OSVČ podle zákona o zaměstnanosti

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Nové nařízení vlády k evidenci pracovních úrazů

Informační technologie

Ing. Radka Poláková, Mgr. Petra      Langová: Veřejné rozhraní ČSSZ pro e – Podání

Mgr. František Boháček: eNeschopenka

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Osvobození od nákladů řízení

ČSSZ informuje

Údaje

Konzultace