Časopis Národní pojištění č. 4/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
Mgr. Petra Langová: e - Podání - nové služby

Sociální pojištění
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 - 2. část
Zdenka Janecká: Zúčtování při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Důchodové pojištění
JUDr. Vladimír Voříšek: Doba studia v důchodovém pojištění podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2010
Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod
Dagmar Polívková: Příklady vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění

Nemocenské pojištění
Lidmila Kalinová: K povinnostem a oprávněním dočasně práceneschopného pojištěnce

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Jak mají OSVČ postupovat při podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2009?

Sociální dávky
Mgr. Petr Beck: Veřejná služba

Zaměstnanost
Mgr. Olga Bičáková: Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti

Informační technologie
Nevidomí a slabozrací mohou využít informační kiosky MPSV

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ informuje
Za jakých podmínek vznikne nárok na pozůstalostní důchod 

Důležité údaje
Pojistné OSVČ v roce 2010

Konzultace