Časopis Národní pojištění č. 4/2009

OBSAH

Víte, že…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Ing. Vladimír Fanta: Úspěšnost závisí na připravenosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008
Zdenka Janecká: Zúčtování při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti
Mgr. Martina Kalábová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Španělsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Evidenční listy důchodového pojištění
Dagmar Polívková: Krytí příjmu s vyloučenou dobou
Václav Šantrůček: Řešení důchodových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele
Sdělení ke krytí příjmu s vyloučenou dobou

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Božena Bartošová: Přehledně o nemocenském

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: OSVČ podává zdravotní pojišťovně Přehled za rok 2009

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
MUDr. Jaromír Skyva: Postup při změně místa pobytu dočasně práceneschopného pojištěnce mezi  ČR a SR

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Mgr. Petra Langová, Ing. Radka Poláková: Historie a současnost e – Podání v ČSSZ
Ing. Ludmila Babišová: Možnosti manažerského sledování nákladů v institucích veřejného sektoru
Revoluce v komunikaci

ZÁKONODÁRSTVÍ
JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Kontrolní právo zaměstnavatele?

ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Zápočet doby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2009

KONZULTACE