Časopis Národní pojištění č. 4/2008

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Radka Poláková: Moderní technika efektivně využije uložená data

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Uplatnění konta pracovní doby

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍBc. Lenka Vlková Šárová: Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající v roce 2007 hlavní i vedlejší činnostMgr. Lenka Žišková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Portugalsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček, JUDr. Helena Pelikánová: Dobrovolné důchodové pojištění – možnostzpětně doplatit pojistné

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Vliv zpětného přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu na již vyplacené nemocenské

Pracovní neschopnost v roce 2007

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Jaromír Skyva: Tiskopis E 213 ve vztahu k Evropské uniiMUDr. Ljiljana Bojičová: Informace o EUMASS a XVII. Kongresu EUMASS – Praha 2008

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEVíce než 22 milionů dokumentů přijato elektronicky

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

Vláda schválila zákon o eGovernmentu

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Jiří Biskup: Opravné prostředky správní a soudní – 2. část

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJEElektronická podání

KONZULTACE