Časopis Národní pojištění č. 4/2007

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Vladimír Fanta: ČSSZ vstoupila do další etapy digitalizace

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Jmenování a odvolání z pracovního místa

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Jana Rychtářová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – DánskoJUDr. Jitka Konopásková: Výjimky z příslušnosti k právním předpisůmMgr. Eva Bolcková: Odvod pojistného na sociální zabezpečení z příspěvku na penzijní připojištění

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍBlíží se termín odevzdání Evidenčních listů důchodového pojištění Dagmar Polívková: Evidenční listy důchodového pojištění JUDr. Roman Lang: Důchody podléhající zdanění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Výjimky z placení pojistného OSVČ a snížení záloh na pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Jan Hutař: Posuzování míry závislosti podle zákona o sociálních službách

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEElektronická podání – moderní způsob komunikaceČSSZ přijala elektronicky již více než 13 milionů dokumentů Pro další rozvoj e-Governmentu a pro zjednodušení praktického života každého občana

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZÁKONODÁRSTVÍMgr. Jan Páv: Smlouva o sociálním zabezpečení s Makedonií

DŮLEŽITÉ ÚDAJEZaměstnanost

KONZULTACE