Časopis Národní pojištění č. 4/2006

NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Vladimír Fanta: Současnost a budoucnost informačních technologií ČSSZ

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko, Ph.D.:Přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky u zaměstnance

ZAMĚSTNANOSTMgr. Vít Holubec: Dávky v nezaměstnanosti při ukončení zaměstnání v členském státě EU

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Eva Žemličková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – 3. část PolskoBc. Lenka Šárová: Minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší činnost

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍBc. Ivana Žáčková: Neplatné skončení pracovněprávního vztahu a doba důchodového pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Marta Jarošová: Pracovní neschopnost v roce 2005Souběh mateřské a rodičovského příspěvku není možný

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Nezaopatřenost ve zdravotním pojištění a Evropská unie

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková: Posuzování pracovní schopnosti u infekčních chorob

ČSSZ INFORMUJEIng. Tomáš Kaplan: Elektronický Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEIng. Radka Poláková: Vývoj e - PodáníNovinky na Portálu veřejné správy

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

SLOVO ZÁVĚREM Mgr. Štěpánka Mikešová: Komunikační aktivity ČSSZ k e - Podání

KONZULTACE