Časopis Národní pojištění č. 4/2005

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Vladimír Fanta: Portál veřejné správy – další příležitost pro plnění záměrů ČSSZ

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Legislativní změny v zákazu švarcsystému

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Eva Hofmannová: Náhrady mzdy a změny dané zákonem o zaměstnanostiNávrh nového zákoníku práceK zaměstnávání uchazečů o zaměstnání

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍMgr. Petra Langová: Elektronické předávání ELDP v otázkách a odpovědíchIng. Iva Fortelková: Jak předávat ELDP

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Hana Hejlová: Nemocenské pojištění zaměstnanců - Účast na pojištění, pojistný poměr

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v příkladechLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Ljiljana Bojičová: Vývoj pracovní neschopnosti v roce 2004

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEPortál veřejné správy – praktický pomocníkIng. Radka Poláková: Vliv propagace na využívání Portálu veřejné správyBudoucnost ve znamení elektronizace

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Antonín Hošek: Věřitelský výbor a zástupce věřitelů, náročnost při plnění úkolů v rámci konkurzního řízení v praxi

ČSSZ INFORMUJE

ČESKO-FRANCOUZSKÝ SLOVNÍČEK – Pracovní právo

SOUTĚŽ

KONZULTACE