Časopis Národní pojištění č. 4/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA Katarína Belická: Důchodová reforma na Slovensku

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Trylč: Započitatelná praxe

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Gabriela Jízdná: Nesoulad vybraných ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJak vyplňovat Evidenční list důchodového pojištění JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Jan Přib, CSc., Václav Šantrůček, JUDr. Vladimír Voříšek: Další informace o zaměstnávání poživatelů starobního důchodu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMudr. Eva Sixtová: Nejčastější chyby při uplatňování nároků na nemocenské

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Osoby bez zdanitelných příjmů ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMgr. Jarmila Táborská, MUDr. Alena Zvoníková: Význam práce posudkového lékaře

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Jiří Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti

EU A MYIng. Dana Foltýnová: Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení Slovníček – nemocenské pojištění

JAK JEDNAT S KLIENTY PaedDr. Vladimír Šik: Sdělování nepříjemných skutečností – propouštění zaměstnanců

DŮLEŽITÉ ÚDAJEDávky nemocenského pojištění

KONZULTACE