Časopis Národní pojištění č. 4/2002

Špidla V.: Chceme dobré a spravedlivé důchody pro všechnyNA AKTUÁLNÍ TÉMAOsobám samostatně výdělečně činnýmPavlíčková B.: Využití údajů z Přiznání daně z příjmů fyzických osob do Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2001ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍJiráčková V.: Centrum informací VZP ČRVYPLŇOVÁNÍ ELDPPolívková D.: Potvrzení o studiu PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADNAJouza L.: Zaměstnavatelé a zdravotně postižené osobyVÍTE,ŽE…?:Kodeš M.: Kdy půjdou ženy do důchoduSTÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORALux K.: Nové technologie v informačním systému státní sociální podporyDETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ SE PŘEDSTAVUJÍHottmarová V.: Královéhradecká správa v novémLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBABojičová L.: Vývoj pracovní neschopnosti a invalidizace v roce 2001JAK JEDNAT S KLIENTY Šik V.: "Profesionální dojem" - hlediska jeho tvorbyKONZULTACE Denní vyměřovací základNáhrada mzdy při zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdyPřestávky v práci