Časopis Národní pojištění č. 3/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
MUDr. Jiřina Ramianová: Lékařská posudková služba ČSSZ v roce 2010

Sociální pojištění
Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
Mgr. Lenka Žišková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Norsko

Důchodové pojištění
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.: Změny v povinnostech zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
Dagmar Polívková: Příklady vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění

Nemocenské pojištění
JUDr. Aleš Křivohlavý: Poskytování peněžité pomoci v mateřství mužům na základě dohody o péči o dítě
Ubylo pracovních neschopností, stonalo se však déle

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v roce 2010

Sociální dávky
Handicapovaným ve třetím stupni invalidity bez nároku na invalidní důchod pomůže novela

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo

Zaměstnanost
Ing. Miroslav Chytil: Za prací do Evropy

Informační technologie
Ing. Ludmila Babišová: Zásobování kancelářskými potřebami a e-fakturace

ČSSZ informuje
Nové možnosti pracujících starobních důchodců

Důležité údaje
Zaměstnanost v roce 2010

Konzultace