Časopis Národní pojištění č. 3/2009

OBSAH

Víte, že…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Ing. Jiří Kudlík: Projekty financované z prostředků Transition Facility

PRACOVNÍ PRÁVO
JUDr. Ladislav Jouza: Kdo nemůže dostat výpověď z pracovního poměru

ZAMĚSTNANOST
Ing. Jaroslava Strnadová: Pracovní rehabilitace ve službách zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Šárka Gregorová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008
JUDr. Hana Gutová: Hmotné zabezpečení zaměstnanců při ukončení pracovního poměru v Anglii

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang: Změny v procesních otázkách důchodového pojištění od ledna 2009
2. část - Ostatní změny
Stanovení důchodového věku

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Karenční doba v českém právu – jeden krok vpřed, dva kroky vzad

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Zálohy OSVČ po 1. lednu 2009

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Ing. Antonín Daněk: Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity

SOCIÁLNÍ DÁVKY
Dotace na provoz sociálních služeb budou navýšeny

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační systém zjednoduší komunikaci

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Dávky státní sociální pomoci

KONZULTACE