Časopis Národní pojištění č. 3/2008

OBSAH

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Naděžda Kavalírová: Odškodnění po letech

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Vyšší náhrady za poškozené zdraví

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Příspěvky zaměstnavatelům se zaměstnanci se zdravotním postižením

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍBc. Lenka Vlková Šárová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007Stanovení vyměřovacího základu OSVČ vykonávající v roce 2007 jen hlavní, nebo jen vedlejší činnost

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jan Přib: Jak ovlivní datum odchodu do důchodu výši důchoduZměny v důchodovém pojištění pečujících osob

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍLidmila Kalinová: Nemocenské poživatelů starobních a plných invalidních důchodů

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Přehled zdravotní pojišťovně za rok 2007

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Zdeňka Shatatová, MUDr. Marcelina Čejková: Předvolávání pojištěnců k jednání LPS ČSSZ

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

ČSSZ INFORMUJE

ZÁKONODÁRSTVÍJUDr. Jiří Biskup: Opravné prostředky správní a soudní JUDr. Hana Gutová: Právní úprava insolventnosti zaměstnavatele a nároky uplatňované zaměstnanci

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEPro e – Podání je třeba elektronický podpis

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE