Časopis Národní pojištění č. 3/2007

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Ladislava Steinichová: Sociální ochrana a flexibilita na trhu práce

ZAMĚSTNANOSTNová oznamovací povinnost k úřadům práceMgr. Olga Bičáková: Příspěvky zaměstnavatelům a OSVČ podle zákona o zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍBc. Lenka Šárová: Přehled za rok 2006 v příkladechMgr. Lukáš Bašta: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Malta

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jiří Biskup: Výzkum veřejného mínění o českém důchodovém systému JUDr. Roman Lang: Jaký finanční dopad má předčasný či pozdní odchod do starobního důchodu?Dobrovolné důchodové pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍUbylo pracovních neschopností, stoná se však déle

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Přehled o příjmech a výdajích OSVČMaximální vyměřovací základ OSVČ

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMgr. Lubomír Pechan: Postup LPS při vyřizování žádostí o nahlédnutí do spisového materiálu

SOCIÁLNÍ DÁVKYPříspěvek na péči a zákon o pomoci v hmotné nouzi

ZÁKONODÁRSTVÍMgr. Jan Páv: Smlouva o sociálním zabezpečení s Makedonií

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Irena Hrdličková: Úprava důchodu

ČSSZ INFORMUJE Přibývá poplatníků pojistného i důchodců

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE