Časopis Národní pojištění č. 3/2006

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Marián Hošek: Sociální služby budou více adresné

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Uděláme stop nelegální práci?

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Zákon o zaměstnanosti novelizovánPomohou v regionech s vysokou nezaměstnaností

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Lenka Jandová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – 2. část Německo Ing. Tomáš Kaplan: Stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného u OSVČ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍVáclav Šantrůček: Řešení důchodových nároků horníků v rámci ustanovení o odstranění tvrdosti zákona

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Juraj Martoník, Lidmila Kalinová: Vysílání pracovníkůNedostatky v oblasti nemocenského pojištění zjišťované při kontrolách v organizacích

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Neplacené volno a zdravotní pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Marcelina Čejková: Posuzování infekčních chorob u infekčních chorob

SOCIÁLNÍ DÁVKY PaedDr. Petr Niederle: Změny v příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIEZačala druhá fáze registrací domény EU

ČSSZ INFORMUJELidé stonali kratší dobu Podávání žádostí o informativní list důchodového pojištění

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

KONZULTACE