Časopis Národní pojištění č. 3/2004

NA AKTUÁLNÍ TÉMAProf. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.: Otevřená metoda koordinace a důchodové systémy v Evropě PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Zásadní změny v možnosti sjednat pracovní poměr na dobu určitou

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Eva Hofmannová: Nová právní úprava pro cestovní náhrady

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJak vyplňovat Evidenční list důchodového pojištění JUDr. Vladimír Voříšek: Výplata starobního důchodu při další výdělečné činnostiJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Zaměstnávání důchodců

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Lidmila Kalinová: Rozhodné období pro stanovení dávek nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát

ČSSZ INFORMUJEBc. Lenka Šárová: Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2003 Ing. Marta Ženíšková: Přehled o příjmech a výdajích O odstranění tvrdosti zákona u některých horníků

EU A MYIng. Tomáš Kaplan: Telematika sociálního zabezpečení v EUKontakty na nositele pojištění ve smluvních státech – 2. část

ZE SOUDNÍ PRAXEKasační stížnost a nesouhlas s rozhodnutím

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

JAK JEDNAT S KLIENTYPaedDr. Vladimír Šik: Úspěšný manažer jako cesta správné komunikace s podřízenými

KONZULTACE