Časopis Národní pojištění č. 3/2003

NA AKTUÁLNÍ TÉMANejen o důchodové reforměJUDr. Ladislava Steinichová: Zdravotně postižení občané na trhu prácePRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Jaroslav Jakubka: Soudní vymáhání nároků z pracovněprávních vztahůLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Lékařská posudková služba a soudní rozhodováníMUDr. Radomír Kučera: Kritéria pro posuzování bezmocnostiSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečeníDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědíchDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištěníZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍZdravotní pojištění v roce 2003SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Dávky sociální péče řešící pomoc nezaměstnaným občanůmZ NOVÝCH ZÁKONŮPřehled předpisů platných od roku 2003ČSSZ INFORMUJESmlouva mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečeníPŘED VSTUPEM DO EUDoc. Ing. Vojtěch Krebs, CSc: Systémy důchodového zabezpečení ve vyspělých zemích EvropyJUDr. Eva Koblihová: Aktuálně o vztazích mezi ČR a Polskem v oblasti sociálního zabezpečeníK ZAMYŠLENÍPhDr. Věra Šandová: Interní komunikace – základní kámen úspěšných vztahůKONZULTACE