Časopis Národní pojištění č. 2/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Doc. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.: Na důchodovou reformu bude ČSSZ připravena

Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění

Důchodové pojištění

JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.: Zvýšení důchodu za „další“

výdělečnou činnost

Petr Gola: Penzijní systém v Německu

Nemocenské pojištění

JUDr. Aleš Křivohlavý: Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní pojištění

Sociální dávky

Čerpání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2011

Vyšší příspěvek na bydlení

Zaměstnanost

JUDr. Marie Salačová: Změna náhrad cestovních výdajů

Odvod za zdravotně znevýhodněné zaměstnance

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Vyšší náhrady za poškozené zdraví

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení

ČSSZ informuje

Jak žádat o důchod v roce 2011

Důležité údaje

Dávky státní sociální podpory v roce 2011

Konzultace