Časopis Národní pojištění č. 2/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma
Mgr. Jana Říhová: Evropský rok 2010
JUDr. Jiří Biskup: Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění

Důchodové pojištění
Ivana Madarová: Evidenční listy důchodového pojištění od 1. ledna 2010

Nemocenské pojištění
Mgr. Eva Bolcková: Poskytování nemocenského poživatelům invalidních důchodů
Kdo má nárok na ošetřovné, když bylo uzavřeno školské zařízení?

Zdravotní pojištění
Ing. Antonín Daněk: Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Lékařská posudková služba
MUDr. Alena Zvoníková: Součinnost v důchodovém pojištění a při posuzování invalidity

Sociální dávky
Mgr. Olga Bičáková: Příspěvek na provoz motorového vozidla

Zaměstnanost
JUDr. Ladislav Jouza: Odvod za zdravotně znevýhodněné zaměstnance není sankce
JUDr. Marie Salačová: Změna náhrad cestovních výdajů

Informační technologie
Klienti zasílající e - Podání mohou výměnu kvalifikovaného certifikátu provést elektronicky 

Ze soudní praxe
Omezení výplaty dávek při jejich souběhu

Zákonodárství
Ve Sbírce zákonů vyšlo  

ČSSZ informuje
Jak žádat o důchod v roce 2010 

Důležité údaje
Dávky státní sociální podpory v roce 2010

Konzultace