Časopis Národní pojištění č. 2/2009

 OBSAH

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
JUDr. Ladislava Steinichová: Úřady práce jen pro ty, kteří chtějí pracovat

PRACOVNÍ PRÁVO
JUDr. Ladislav Jouza: Vyšší náhrady za poškozené zdraví

ZAMĚSTNANOST
Zaměstnat zdravotně postižené, nebo provést odvod?
JUDr. Marie Salačová: Nové náhrady cestovních výdajů

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang: Změny v procesních otázkách důchodového pojištění od ledna 2009 – 1. část
Mgr. Ivana Žáčková: Evidenční listy důchodového pojištění
Krytí příjmu s vyloučenou dobou

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Eva Bolcková: Stanovení výše dávek nemocenského pojištění
Lidmila Kalinová: Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Změny v platbě pojistného od 1. ledna 2009

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
JUDr. Radim Langer: Změny právní úpravy lékařské posudkové služby

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle: Nové úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi – 2. část

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo        

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Odvody na sociální pojištění

KONZULTACE