Časopis Národní pojištění č. 2/2008

OBSAH

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAIng. Jiří Kudlík: ČSSZ a čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko, Ph.D.: Vybrané změny v zákoníku práce

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislav Jouza: Zaměstnat zdravotně postižené, nebo odvést peníze?JUDr. Marie Salačová: Změna náhrad cestovních výdajůSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Petra Štěpánková: Systémy sociálního zabezpečení v EU - ItálieDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Druhá novela nařízení vlády o příplatku k důchoduBožena Lekešová, JUDr. Helena Pelikánová: Péče o dítě do čtyř let věku zajišťovaná mužemNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Eva Bolcková: Uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství pojištěnci jiných členských států EU při vzniku pracovní neschopnosti v ČRZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Placení pojistného OSVČ za rok 2007 v příkladechSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Úpravy v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Antonín Hošek: Organizační jednotky ČSSZ a jejich právní ubjektivitaINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEProjekt Czech POINT

ČSSZ INFORMUJE

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE