Časopis Národní pojištění č. 2/2007

VÍTE, ŽE…?NA AKTUÁLNÍ TÉMAJUDr. Eliška Volfová: Individuální konta pojištěnců – posílení informovanosti a jistoty občanů

PRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Ladislav Jouza: Důležité osobní překážky v práci

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Eva Hofmannová: Cestovní náhrady od 1. ledna 2007

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍBc. Lenka Šárová: Přehled za rok 2006 OSVČ vykonávající jen hlavní nebo jen vedlejší činnostMgr. Eva Bolcková: Změny v pojistném na sociální zabezpečení

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍPovinnosti zaměstnavatelů v návaznosti na uplatnění žádosti o důchod jejich zaměstnancem

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍMgr. Božena Bartošová: Částky pro stanovení výpočtových základů pro účely nemocenského pojištění v roce 2007 Zvýšení peněžité pomoci v mateřství poskytované v závislosti na výši rodičovského příspěvku

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Vyměřovací základ zaměstnancePosuzování osob, za které je plátcem stát

KNIHOVNIČKA

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Změny právní úpravy lékařské posudkové služby v procesní oblasti

SOCIÁLNÍ DÁVKYDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Zákon o životním a existenčním minimu

ČSSZ INFORMUJE

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

KONZULTACE