Časopis Národní pojištění č. 2/2006

NA AKTUÁLNÍ TÉMAČSSZ rozšiřuje elektronické aplikace Změny zákonů od 1. ledna 2006

ZAMĚSTNANOSTMgr. Olga Bičáková: Zákon o zaměstnanosti novelizovánŽivotní minimum se zvýšiloRozšíření výčtu skutkových podstat přestupků a správních deliktů 1

PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Ladislav Jouza: Změna práce ze zdravotních důvodů

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍIng. Dana Foltýnová: Systémy sociálního zabezpečení v EU – 1. část – Rakousko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Vladimír Voříšek: Změny v důchodovém pojištěníIng. Jiří Vopátek: Odložení odchodu do starobního důchodu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍEva Hamplová, DiS.: Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u pracujících starobních důchodcůMgr. Eva Bolcková: Změna částek životního minima a peněžitá pomoc v mateřství

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍIng. Antonín Daněk: Přehledy OSVČ ve zdravotním pojištění za rok 2005

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Změny v dávkách osobám s těžkým zdravotním postižením

DŮLEŽITÉ ÚDAJE

ČSSZ INFORMUJEOSVČ mohou podávat přehledy elektronicky

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXEJUDr. Antonín Hošek: Zanedbání aktualizace údajů v evidenci katastru nemovitostí

KONZULTACE