Časopis Národní pojištění č. 2/2004

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMUDr. Ljiljana Bojičová: Bilance a perspektivy LPS

ZAMĚSTNANOSTJUDr. Jana Židoňová: Návrh nového zákona o zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Gabriela Jízdná: Nesoulad vybraných ustanovení zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍZměny tiskopisů vydávaných ČSSZJak vyplňovat evidenční list důchodového pojištění

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Lidmila Kalinová: Rozhodné období pro stanovení dávek nemocenského pojištění

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Růžena Hájková: Změny ve zdravotním pojištěníIng. Antonín Daněk, Mgr. Jiří Glet: Důsledky změny minimální mzdy ve zdravotním pojištění

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Procesní pravidla posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti a jejich právní úprava

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloJUDr. Michaela Kepková: Změny ve státní sociální podpoře v roce 2004

SOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Pomoc občanům podle zákona o sociální potřebnosti – 1. část

ČSSZ INFORMUJEDůchody je třeba vyzvedávat včas

EU A MY JUDr. Juraj Puobiš: Dohoda mezi vládami České republiky a Quebeku Slovníček - důchodové pojištění

KONZULTACE