Časopis Národní pojištění č. 2/2002

Vlasák F.: Tři poznámky k částkám pro stanovení výpočtových základů pro účely nemocenského pojištění (péče)PRACOVNĚPRÁVNÍ PORADNAJakubka J.: Postup při určování průměrného výdělkuVoříšek V.: Výpočet starobního důchoduMALÝM ORGANIZACÍMKučerová M.: Vykazování kalendářních dnů "Omluvené absence" na tiskopise "Přehled o vyměřovacích základech a pojistném" malou organizacíLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ ČINNOSTKučera R.: Několik poznámek k pracovní neschopnostiSteinichová L.: Občan a zprostředkovatelny zaměstnáníKodeš M.: Důchody ke konci roku 2001PŘED VSTUPEM DO EUŠtepánek M.: Švýcarsko aneb dlouholetá tradice finančního sektoruJAK JEDNAT S KLIENTYŠik V.: Zamyšlení nad mezilidskou komunikacíKONZULTACEUrčení podpůrčí dobyZápis na ELDPAutorské honoráře a sociální pojištěníDovolená při zkrácené pracovní době