Časopis Národní pojištění č. 12/2011

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Mgr. Zdena Bočarovová: Úvaha předčasně novoroční

Důchodové pojištění

JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D: Pozůstalostní důchody: nyní a v roce 2012

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Hulec: Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění a jejich výplata – 2. část

Sociální pojištění

Ing. Jana Rychtářová: Sociální pojištění v EU – Slovensko - Důchodové pojištění

Lékařská posudková služba

MUDr. Dušan Gajdoštík, MUDr. Dušan Barbuš: Sociální reforma a úkoly LPS ČSSZ

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Neznámý plátce ve zdravotním pojištění

Zaměstnanost

Podíl agenturního zaměstnávání poroste

Ze soudní praxe

JUDr. Markéta Schormová, Mgr. Ondřej Preuss: Tíha odpovědnosti za situaci na trhu práce ve vztahu k náhradě ztráty na výdělku za nemoc z povolání

ČSSZ informuje

Potvrzení a doklady, které si ČSSZ zajistí sama

Pracovní neschopnosti: oproti loňsku více, ale méně prostonaných dnů

Důležité údaje

Konzultace
 
Rejstřík 2011