Časopis Národní pojištění č. 12/2010

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

RNDr. Jiří Schlanger: Co očekává Ministerstvo zdravotnictví od elektronizace?

Důchodové pojištění

JUDr. Helena Pelikánová, JUDr. Roman Lang, Ph.D.: Výše invalidního důchodu při změně stupně invalidity a jeho transformace při dosažení věku 65 let

Nemocenské pojištění

Pracovních neschopností je méně, lidé jsou také kratší dobu doma          

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Zdravotní pojištění a maximální vyměřovací základ za rok 2010

Sociální dávky

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v ČR

Informační technologie

Datové zprávy – nové služby    

Zaměstnanost

Mgr. Olga Bičáková: Připravované změny v agenturním zaměstnávání

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Nové nařízení vlády k evidenci pracovních úrazů

Zákonodárství

Ve Sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Doplnění dokazování

ČSSZ informuje

ČSSZ pojistné nadále úspěšně vybírá i přes stávající ekonomické podmínky

Konzultace

Rejstřík 2010