Časopis Národní pojištění č. 12/2008

VÍTE, ŽE...?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
JUDr. Božena Michálková: Než si připijeme do nového roku

ZAMĚSTNANOST
JUDr. Ladislav Jouza: Posuzování zdravotního stavu podle novely zákona o zaměstnanosti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Zdenka Janecká: Změny v oblasti důchodového pojištění a pojistné OSVČ od 1. ledna 2009
Alena Jančíková: Změny v důchodovém pojištění osob vykonávajích uměleckou či jinou tvůrčí činnost

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Nový zákon o nemocenském pojištění
Lidmila Kalinová: Přechodná ustanovení zákona k účasti na nemocenském pojištění
Kateřina Horálková: Nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Pojištění a neplacené volno

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
MUDr. Marcelína Čejková: Spolupráce posudkového lékaře s ošetřujícím lékařem

SOCIÁLNÍ DÁVKY
JUDr. Eva Burdová: Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo

ZE SOUDNÍ PRAXE
JUDr. Irena Hrdličková: Pochybnosti o objektivitě, úplnosti posudku posudkového lékaře OSSZ

ČSSZ INFORMUJE
Při chybějící době pojištění pomůže dobrovolné důchodové pojištění
MUDr. Ljiljana Bojičová v čele EUMASS

DŮLEŽITÉ ÚDAJE
Důchodové pojištění pro rok 2009

KONZULTACE

REJSTŘÍK 2008