Časopis Národní pojištění č. 12/2007

VÍTE, ŽE...?

NA AKTUÁLNÍ TÉMADo nového rokuJUDr. Ladislav Jouza: Podpora zaměstnávání zdravotně postiženýchNEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V POJISTNÉM OD 1. LEDNA 2008Změny v pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiMgr. Eva Bolcková: Změny v nemocenském pojištěníIng. Antonín Daněk: Změny u plátců zdravotního pojištěníJUDr. Michaela Kepková: Změny v dávkovém systému státní sociální podporyRodičovský příspěvek

ZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Dlohodobá nezaměstnanost a koncept flexicurity

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Lenka Hubková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Řecko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Jiří Biskup, Mgr. Hana Sosnová: Sirotčí důchod – 2. část

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Hana Kadečková: Co přinese občanům reforma zdravotnictví

ZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšlo

ČSSZ INFORMUJEČSSZ už přijala elektronicky téměř 20 milionů dokumentů

KONZULTACE

NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ, REJSTŘÍK 2007